Psykologisk trygghet i team

När forskaren Amy Edmondson skulle undersöka tesen att högpresterande team har färre rapporterade misstag än andra team upptäckte hon att det var precis tvärtom – det fanns fler rapporterade misstag i högpresterande team. Varför? Det fanns psykologisk trygghet i dessa team – de vågade berätta om misstag och såg det som en möjlighet till lärande och utveckling.…

Detaljer

Så blir du mer effektiv

Effektivitet = att göra rätt saker på rätt sätt Ofta förväxlar vi ordet effektivitet med ordet produktivitet. Men det är inte samma sak. Produktivitet handlar om vad man gör och producerar, medan effektivitet är när vi når ett önskat resultat med minsta möjliga motstånd. Effektivitet fokuserar alltså bara på hur vi gör. Och visst låter…

Detaljer

After action review – vad är det? Låt teamet reflektera efter insats

Något som kännetecknar effektiva team är att de är bra på att utvärdera och justera sitt beteende även under stress. Här sammanfattar vi “after action review”. De svenska termerna är reflektera efter insats eller erfarenhetsåterföring. Vad är after action reviews? En plan som ett team följer för att nå ett mål, behöver utvärderas och justeras…

Detaljer