After action review – vad är det? Låt teamet reflektera efter insats

Något som kännetecknar effektiva team är att de är bra på att utvärdera och justera sitt beteende även under stress. Här sammanfattar vi “after action review”. De svenska termerna är reflektera efter insats eller erfarenhetsåterföring. Vad är after action reviews? En plan som ett team följer för att nå ett mål, behöver utvärderas och justeras…

Detaljer