Så blir du mer effektiv

Effektivitet = att göra rätt saker på rätt sätt Ofta förväxlar vi ordet effektivitet med ordet produktivitet. Men det är inte samma sak. Produktivitet handlar om vad man gör och producerar, medan effektivitet är när vi når ett önskat resultat med minsta möjliga motstånd. Effektivitet fokuserar alltså bara på hur vi gör. Och visst låter…