Världens första helt digitala teamutveckling

Vore det inte fantastiskt om teamutveckling kunde bli en del av vår arbetsvardag? Om det fick vara något som alla i en arbetsgrupp – eller till och med alla i en organisation – blir en del av? Vore det inte underbart att slippa lägga tid på konferenser, flera dagar iväg från arbetet eller pengar på en konsult?

Teamr gör teamutveckling till en del av vardagen. I en Teamr-process, som skräddarsys efter varje teams behov, får teamet uppdrag, utmaningar och tips som hjälper dem att ta ansvar för sin egen utveckling. I processen får teamet själva komma överens om mål och de blir under resan triggade och uppmanade att reflektera och samtala om huruvida de faktiskt jobbar mot dem.

Teamr är lättillgängligt – resan görs i en app på en telefon, eller på webben. Alla får bli en del av teamutvecklingen och alla får ta ansvar för det de kommit överens om.

Teamr gives Power to the People!

teamr

Varför Teamr?

Teamr är ett helt digitalt och kostnadseffektivt sätt att genomföra teamutveckling på. Med Teamr blir hela teamet ansvariga för sin utveckling och verktyget gör det enkelt för teamet att låta utvecklingsprocessen bli en del i vardagen. Teamr-resan skräddarsys för varje team och stöttar dem i de områden som är mest prioriterade för just dem baserat på deras svar i Team Quality Survey-kartläggningen. Ett team som lägger 15 minuter i veckan på Teamr-processen ökar sin prestanda med minst 5 procent, och detta till en minimal kostnad jämfört med traditionell teamutveckling. Teamr är enkelt och roligt att använda och finns både som app och på webben.

Hur får jag tillgång till Teamr?

För större organisationer rekommenderar vi att äga sin Teamr-process helt och hållet själva. Vi certifierar interna Teamr Coacher hos er som driver er Teamr-process.

För mindre organisationer rekommenderar vi att använda externa Teamr Coacher. De hjälper då er att hålla fokus och driva processen internt hos er.

För mer information, maila oss på hello@skillnad.se.

Vad innehåller Teamr?

Teamr-processen triggar och stöttar teamet att utvecklas genom olika verktyg, som är väl beprövade och grundade i vetenskap.

Team Quality Survey (TQS) – Världens enda fria kartläggningssystem för team och som lägger fokus på vad teamet kan göra för att fungera ännu bättre tillsammans. Under en Teamr-process genomför teamet en TQS-mätning vid 3 olika tillfällen. Hur de svarar på dessa formar hur resten av deras Teamr-process ser ut, med speciellt utvalda uppdrag och tips.

Uppdrag – Teamr ger teamet uppdrag som stöttar dem att komma överens och göra smarta förändringar. Detta är nyckeln till teamets utveckling.

Uppföljningar – Alla överenskommelser teamet gör följs löpande upp. De får reflektera över; “Gör vi verkligen det vi kommit överens om? Vad ska vi ändra på för att lyckas?”, och ta del av varandras tankar.

Tips & feedback – Teamr förstärker det som teamet är bra på genom feedback. Det tipsar också alltid om vad som kan bli bättre.

Utmaningar – Utmaningar är valfria att genomföra, men kan bidra med en härlig stämning i teamet. Utmaningarna får individer att tex. fundera över; “Vad kan jag bidra med för att göra vardagen i vårt team ännu bättre.

Teamrs vetenskapliga grund

En viktig utgångspunkt i Teamr-processen och hur den anpassas efter teamets mognad är Intergrative Model of Group Development (IMGD), från Susan A. Wheelans forskning.

Teamrs sätt att trigga många små justerbara beteendeförändringar i teamet är inspirerade av Stanfordprofessorn B. J. Foggs metod Tiny Habits.

ABC-modellen från beteendevetenskapen är också en stor del av Teamr. ABC står för:

A – Aktivera nya

B – Beteenden och ge

C – Konsekvenser (consequence)

Ladda ner en presentation om Teamr.

Om Teamr

About Teamr