Ung kvinna representerar en teamutvecklingscoach. Hon ler och står med armar i kors i kontorslandskap.

Jobba smart med teamutveckling

Vi hjälper dig hjälpa andra att utvecklas. Certifiera dig i teamutveckling hos Skillnad. Lär dig använda vår smarta tjänst för coacher, Teambook.

Vad är teamutveckling?

Teamet utvecklas på två nivåer: i sitt arbete, men också socialt. Det finns ett team, men också individer. Teamutveckling handlar om att hantera båda de här aspekterna.

Till kategorin arbete hör sådant som gemensam målbild, hur man delar och hanterar information, roller och mandat, processer och struktur. Vem fattar beslut? Hur tar man sig bäst framåt, vad är effektivt?

Den sociala kategorin handlar om varje persons tankar och upplevelser kring viljeinriktning, motivation, personlig utveckling, framtid och status. Hur ser personen på sin roll i gruppen, vilken kompetens har varje individ med sig? Vilket klimat råder i gruppen? Här ligger allt på ett relationellt och personligt plan.

 

Ansvarig för teamutvecklingen

Ibland behövs en person som ansvarar för teamutvecklingen. Så gör ofta stora företag och organisationer, de utbildar sina egna coacher. För den personen är Teambook rätt verktyg. Teambook ser till att det finns en röd tråd och det blir enkelt att leda teamen framåt över tid.

 

Vilket problem löser Teambook?

Teambook är för er som gör planer under en kickoff och så fort ni kommer hem är allt glömt. Coachen använder Teamr och ser till att ni håller i och håller ut. Teambook passar alla yrkesgrupper, föreningar och lag som jobbar i team och har gemensamt mål.

 

Vem är Teambook till för?

Teambook passar dig som är intresserad av teamutveckling. Det passar dig som vill bygga teamkänsla, arbetsglädje och effektivitet långsiktigt i ett eller flera team. Du kan vara konsult, ledare eller medarbetare och blir certifierad Teambook-coach hos Skillnad.

 

Vad är skillnaden mellan Teambook och Teamr?

Teamr är för alla i hela teamet. Här driver gruppen själv sin process utan coach. Teambook är tänkt för den person som är ansvarig för att leda teamutveckling i ett eller flera team. Innehållsmässigt är verktygen väldigt lika.

 

Vilken typ av teamutveckling handlar det om?

Teambook ger flera verktyg samlat i ett. Ett självskattningstest för hela teamet, uppföljningar, nya spännande uppdrag och utmaningar, tid för reflektion och samtal. Coachen håller också koll på statistiken och delar med sig av olika tips.

 

Kan jag lita på Teambook?

Ja! Precis som alla Skillnads produkter så är Teambook helt grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Frågor och svar om Teambook

 

Fråga: Varför ska mitt företag implementera Teambook?

Teambook är ett stöd till dig som är certifierad coach så att du kan jobba med teamuteckling på distans och över tid i din organisation. Stötta och följ upp de beteendeförändringar som teamet själva kommit fram till att de ska genomföra. Ge feedback i realtid på de förändringar som sker eller inte sker. Teambook låter dig skräddarsy vilka tjänster som ska användas utefter vad teamet behöver och det kommer att visa sig i medarbetarundersökningar och kanske också i lönsamheten.

 

Fråga: Vem kan få tillgång till Teambook?

Svar: Certifiera dig i Teambook hos Skillnad. Läs mer om våra certifieringar här.

 

Fråga: Vad innehåller Teambook?

Svar: Teambook innehåller ett bibliotek av tjänster som uppmuntrar och triggar teamet på deras utvecklingsresa. Du sätter igång de tjänster som teamet behöver: 

Team quality survey
En kvalitetsmätning som visar nuläge och lägger fokus på vad teamet kan göra framåt. Genom 35 frågor och påståenden kartläggs de faktorer som teamet kan påverka, visar hur de tar ansvar idag och vilka faktorer som påverkar teamets “prestanda”. TQS är Teambooks ”hjärta och hjärna” och ingår självklart också i Teamr som är för alla team utan dedikerad coach. 

Uppföljningar
Du följer löpande upp hur det går för teamet kopplat till de förändringar de kommit överens om i sina egna frågor och svar.

Uppgifter
Ge teamet relevanta uppgifter kopplat till mål och utmaningar. Teambook har färdiga uppgifter men du kan även skapa egna. Tillgång till ett digitalt forum för reflektion. 

Dialog
Medlemmar paras ihop två och två med ett gemensamt uppdrag: Att prata och kanske lösa något med ett tydligt jobbfokus. Gynnar team som inte ses i vardagen. 

Statistik
I och med att varje organisation äger och hanterar sitt eget Teambook har de även tillgång till sin egen statistik där de kan följa utvecklingen av team, avdelningar eller hela organisationen.

Tips
Hjälper teamet att hålla fokus på rätt frågor. Du väljer själv hur ofta Teambook ska skicka tips. Det finns många färdiga tips men du kan även skapa egna.

 

Fråga: Vad är den vetenskapliga grunden?

Svar: Gruppers utveckling, IMGD av Dr Susan A Wheelan, professor i psykologi.

Kvalitetsmätningen Team quality survey baseras på en stor samlad kunskap om effekterna av engagerande mål, goda strukturer, öppet samspel, utveckling och engagemang i teamet. 

Teambooks grundmetod, att trigga många små justerbara beteendeförändringar i teamet, är inspirerade av Tiny habits, en metod av B. J. Foggs, professor vid Stanforduniversitetet. 

ABC-modellen kommer från beteendevetenskapen är också grundläggande för Teambooks funktion – att ge konsekvenser på beteenden som aktiverats. 

teambook

Varför Teambook?

Teambook låter dig jobba löpande över tid och på distans med teamutveckling i flera team. Metoderna är väl beprövade och framgångsrika.   

Hur får jag tillgång till Teambook?

Bli certifierad Teambookcoach hos Skillnad. Läs mer om alla certifieringar här.

Vad innehåller Teambook?

Team quality survey (TQS), uppdrag, uppföljningar, dialoger, statistik, tips & feedback.

Teambooks vetenskapliga grund

Grupputveckling enligt IMGD av Dr Susan A Wheelan. Team quality survey baseras på en stor samlad analys av effekterna av engagerande mål, smarta strukturer, öppet samspel, utveckling och engagemang. Tiny Habits Method av B. J. Foggs samt ABC-modellen. 

Det här är vi extra stolta över

Genom 35 frågor och påståenden kartlägger Team quality survey (TQS) de faktorer som teamet kan påverka, hur de tar ansvar och vilka faktorer som påverkar teamets prestanda.

Här kan du ladda ner en presentation om Teambook.

Om Teambook

About Teambook