Från tanke till handling

De allra flesta som varit på teamutveckling har säkert känt hur mycket energi och motivation som kan byggas upp i rummet. Överenskommelser och strategier läggs upp och alla är säkra på att förändringar kommer göras. Men sedan kommer vardagen, och helt plötsligt blir det väldigt svårt att minnas vad det var som bestämdes den där dagen.

Det är här Teambook kommer in. Teambook är den digitala bryggan mellan analoga möten som skapar skillnad – på riktigt.

Med Teambook kan du följa upp och stötta de beteendeförändringar och mål ett team själva vill genomföra, digitalt och över tid. Teambook är ett digilogt verktyg som i sig självt inte skapar förändring. Det funkar inte utan ditt engagemang. Men, det ger dig en verktygslåda du kan skräddarsy till varje team, för att se till att de verkligen når sina mål. Teambook är lättillgängligt och kan bli en del av de allra flestas vardag – det finns både på webben och som app.

teambook

Varför Teambook?

Teambook låter dig förlänga och öka effekten av din insats genom att fortsätta ditt arbete med ett team, även när ni inte ses analogt. Det gör att du kan stötta och följa upp de beteendeförändringar som teamet själva kommit fram till att de vill genomföra. Det låter dig se och feedbacka i realtid de förändringar som sker – eller inte sker – i vardagen. Teambook är anpassningsbart och låter dig skräddarsy vilka tjänster som ska användas utefter vad teamet behöver, och det skapar aktivitet. På så sätt hjälper Teambook att skapa förändring, digitalt och över tid.

Hur får jag tillgång till Teambook?

För att använda Teambook krävs en certifiering. Ni kan läsa mer om våra certifieringar här.

Vad innehåller Teambook?

Teambook innehåller ett bibliotek av tjänster som uppmuntrar och triggar teamet på deras utvecklingsresa. Du sätter igång de tjänster som teamet behöver:

Team Quality Survey – Världens enda fria kartläggningssystem för team, som lägger fokus på vad teamet kan göra för att fungera ännu bättre tillsammans.

Uppföljningar – Följer löpande upp hur det går för teamet kopplat till de förändringar de kommit överens om – med deras egna frågor och svar.

Uppgifter – Ge teamet relevanta uppgifter kopplat till deras mål och utmaningar. Teambook är laddat med färdiga uppgifter, men du kan även enkelt skapa dina egna. Teamet har även tillgång till ett digitalt forum för reflektion av de uppgifter de gör.

Dialogen – I dialogen sätts teammedlemmarna ihop två och två efter en “intelligent slump”, med ett gemensamt uppdrag; att träffas och ta en seriös dialog med ett tydligt jobbfokus. Detta kan gynna team som inte vanligtvis träffas i vardagen extra mycket.

Statistik – I och med att varje organisation äger och hanterar sitt eget Teambook har de även tillgång till sin egen statistik och information, där de kan följa utvecklingen av team, avdelningar eller hela organisationen.

Tips – Hjälper teamet att hålla fokus på rätt frågor. Du väljer själv hur ofta Teambook ska skicka tips. Det finns ett bibliotek av tips i Teambook, men du kan även skapa dina egna.

Teambooks vetenskapliga grund

Teambooks innehåll är till stor del baserad på ett långt samarbete med Dr Susan A Wheelan och hennes modell för gruppers utveckling, IMGD.

Team Quality Survey har en metaanalytiskt grund kring effekterna av engagerande mål, smarta strukturer, öppet samspel, utveckling och engagemang i teamet (du kan läsa mer om TQS här).

Teambooks grundmetod, att trigga många små justerbara beteendeförändringar i teamet, är inspirerade av Stanfordprofessorn B. J. Foggs Tiny Habits Method.

ABC-modellen från beteendevetenskapen är också grundläggande för Teambooks funktion, att kunna ge konsekvenser (C) på beteenden (B) som aktiverats (A).

Det här är vi extra stolta över

Team Quality Survey (TQS). Ett verktyg vi skapat för att kartlägga ett team, och som hjälper dig bestämma vilka tjänster ett specifikt team behöver för att fortsätta sin utveckling. Genom 35 frågor och påståenden kartlägger TQS de faktorer som teamet kan påverka, hur de tar ansvar och vilka faktorer som påverkar teamets “prestanda”. TQS är hjärtat och hjärnan bakom Teambook. Du kan läsa mer om TQS här.

Här kan du ladda ner en presentation om Teambook.

Om Teambook

About Teambook