Få dina medarbetare att glänsa

Vi älskar att jobba med teamutveckling. Därför har vi lagt ner flera år på att utveckla verktyg, modeller och metoder för att göra team så bra de kan bli. Vi har även under dessa åren insett något. För att skapa välmående, högpresterande team behövs en ledare som är lika välmående och högpresterande. En ledare som är säker i sin roll och känner sig sedd och stöttad i sin utveckling.

Därför skapade vi Mebook.

Mebook är en digital förlängning av en analog insats för individutveckling. Med Mebook kan du stötta, följa upp och trigga beteendeförändringar hos en individ – digitalt och över tid. Med ett bibliotek av tjänster skräddarsyr du Mebook att passa varje individ utefter deras behov. Du får i realtid se och feedbacka de förändringar som sker – eller inte sker – i vardagen.

I och med att Mebook är lättillgängligt – det finns både på webben och som app – är det enkelt att göra det till en del av vardagen. Mebook hjälper dig att få individer att glänsa och briljera i sin roll – på riktigt.

mebook

Varför Mebook?

Mebook låter dig förlänga och öka effekten av din insats genom att fortsätta ditt arbete med en individ, även när ni inte ses analogt. Det gör att du kan stötta och följa upp de beteendeförändringar som individen själv kommit fram till att de vill genomföra. Du kan även dela upp till exempel en ledargrupp i mindre lärgrupper, som följer och feedbackar varandras utveckling. Mebook hjälper dig att skapa verklig förändring – digitalt och över tid. Det är anpassningsbart och låter dig skräddarsy Mebook med just de tjänster en individ behöver. Det är ett enkelt och smart verktyg som är lättillgängligt, det finns både på webben och som app.

Hur får jag tillgång till Mebook?

För att använda Mebook behöver du certifiera dig. Du kan läsa om våra certifieringar här.

Mebooks vetenskapliga grund

Mebook gör utveckling till en del av vardagen, någonting som Katarina Gospic och Stefan Falk i sin bok Neuroledarskap menar är en viktig del av att skapa verklig förändring. Vid kontinuerlig utveckling ökar individers färdigheter, vilket triggar deras inre motivation. Detta leder till förbättrad prestation och resultat.

Mebooks sätt att trigga många små justerbara beteendeförändringar hos en individ är inspirerade av Stanfordprofessorn B. J. Foggs metod Tiny Habits.

Vad innehåller Mebook?

Mebook innehåller ett bibliotek av tjänster som uppmuntrar och triggar individen på deras utvecklingsresa. Du aktiverar de tjänster som individen behöver:

360-special – En tjänst som gör det möjligt att skapa helt egna 360-kartläggningar, eller använda en av de som redan ligger i Mebook. Det är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheten för en individ, genom att samla in både feedback och självreflektion kring olika områden.

Uppföljningar – Detta är hjärtat av Mebook, som löpande följer upp hur individen lever upp till de beteendeförändringar de utlovat.

Uppgifter – Ge individen relevanta uppgifter kopplat till deras mål och utmaningar, som triggar och uppmuntrar fortsatt utveckling. Mebook är laddat med färdiga uppgifter, men du kan även enkelt skapa dina egna.

Följare – Följare kan stötta en individ som använder Mebook i deras utveckling. Följare får löpande meddelanden när en person de följer har reflekterat över sina Uppgifter och Uppföljningar, och kan kommentera på detta.

Lärgrupper – Stötta peer-to-peer-perspektivet genom att skapa lärgrupper i Mebook. Till exempel kan du dela upp ett ledarprogram med 12 deltagare i fyra små lärgrupper, med tre personer i varje. Dessa blir då automatiskt följare till varandras reflektioner kring Uppgifter och Uppföljningar och kan stötta varandras utveckling.

Här kan du ladda ner en presentation om Mebook.

Om Mebook

About Mebook