Bilden representerar att teambuilding kan ske digitalt.

35 frågor som vässar teamet

Team quality survey ingår i Teambook och Teamr och består av 35 frågor som visar era styrkor och svagheter. Få ett perfekt utgångsläge att jobba vidare med. 

 

Öka trivsel och effektivitet – Testa Teamr 

Digital teambuilding

Skillnad har jobbat digitalt med teamutveckling i många år. Vi har samarbetat med tusentals grupper i olika branscher och vi vet exakt vad som krävs för att skapa bra arbetsgrupper.

Något av det viktigaste är att ni är överens om hur ni ska jobba tillsammans och vad ni har för gemensamma mål. Ibland behöver man lite hjälp att sätta fingret på vilka de målen är. Därför finns självskattningstestet Team quality survey, TQS.

TQS är självinstruerande, enkelt att besvara och enkelt att använda. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Det har bara ett enda syfte: att vässa ert team.

 

Forskning och erfarenhet

Skillnad har jobbat systematiskt med digital teambuilding:

  • Sedan 2009 och i nära kontakt med den amerikanska psykologiprofessorn Dr Susan A Wheelan, har tusentalet mätningar med hennes validerade mätinstrument GDQ legat till grund för hundratals teamutvecklingsprocesser i en lång rad privata och offentliga verksamheter i framförallt Sverige.
  • Teamutvecklingsprocesserna har följts över tid för att spåra mätbara förändringar och för att undersöka vilka områden och frågeställningar som ger störst effekt på teams effektivitet, välmående och kvalitet.
  • Flera insatser har följts upp genom akademiska uppsatser.
  • Erfarenheterna delas med ett nätverk som består av skickliga externa och interna konsulter inom teamutveckling.

 

Bevisat effektiv

Det har visat sig att de faktorer som TQS:en kartlägger påverkar ett teams förmåga att fungera effektivt.

Att använda en kartläggning som utgångspunkt för dialog kring vardagsförändringar har varit en framgångsfaktor för teams utveckling.

Syftet med Team quality survey är att ge relevanta förslag på hur den gemensamma förmågan kan öka.

 

Tar gemensamt ansvar

TQS baseras på en praktiskt orienterad modell, Team quality model. Den utgår ifrån att team som är överens om och tar personligt ansvar för mål, strukturer, öppet samspel, ständig utveckling och engagemang fungerar bättre tillsammans. De jobbar effektivare, mår bättre och levererar en högre kvalitet.

Team quality survey har en teambaserad ansats – den vänder sig till team som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat.

Fokus i TQS är att kartlägga orsaker snarare än effekter. Exempelvis berörs inte konflikter i teamet i kartläggningen. Däremot en rad faktorer som indirekt kan orsaka konflikter, exempelvis otydliga mål.

 

Går att påverka

Frågorna rör sig inom fem områden. Alla i teamet graderar 35 olika påståenden om teamet. Det handlar bara om faktorer som teamet kan påverka och som påverkar teamets prestanda och förmåga.

 

De fem områdena är:

  1. Mål
  2. Struktur
  3. Samspel
  4. Utveckling
  5. Engagemang

Resultatet blir en bild av teamets styrkor och utvecklingsområden.

 

Öka trivsel och effektivitet – Testa Teamr 

Läs mer om TQS här 

Här kan du ladda ner en presentation om TQS.

TQS-presentation

TQS Presentation

Här kan du ladda ner de psykometriska kvaliteterna för TQS:en.

Psykometriska kvaliteter

Psychometric Properties