Team Quality Survey

Vi har jobbat med teamutveckling i många år, och med flera tusentals team i olika branscher. Vi vet att för att skapa förändringar och förbättringar krävs det att ett team är överens om hur de ska jobba tillsammans och vilka deras gemensamma mål är. För att underlätta detta har vi utvecklat Team Quality Survey, eller TQS som vi kallar den.

TQS är en fri kartläggning som vi använder i Teambook och Teamr. Med 35 raka och enkla frågor stöttar den teamet att hitta vad just de behöver jobba lite extra med för att fortsätta sin utveckling, och de ser även vilka områden de är absolut bäst på.

TQS är byggt för att vara enkelt. Det är självinstruerande, enkelt att besvara, enkelt att förstå och enkelt att använda. Och det har bara ett enda syfte: att vässa teamet.

Här kan du ladda ner en presentation om TQS.

TQS-presentation

TQS Presentation

Här kan du ladda ner de psykometriska kvaliteterna för TQS:en.

Psykometriska kvaliteter

Psychometric Properties