TEAMBOOK

För att få tillgång till Teambook behöver du gå en dags certifiering. I samband med certifieringen ingår ett Teambook per organisation.

Ibland håller vi i öppna certifieringar, men om ni är flera på er organisation som vill bli certifierade i Teambook kommer vi gärna och håller en intern certifiering bara för er. Kontakta certifications@skillnad.se för mer information om det.

 


MEBOOK

För att få tillgång till Mebook behöver du gå en dags certifiering. I samband med certifieringen ingår ett Mebook per organisation.

Ibland håller vi i öppna certifieringar, men om ni är flera på er organisation som vill bli certifierade i Mebook kommer vi gärna och håller en intern certifiering bara för er. Kontakta certifications@skillnad.se för mer information om det.

TEAMBOOK & MEBOOK

Om ni är intresserade av både Teambook och Mebook kan vi givetvis ordna en certifiering för båda två samtidigt. Certifieringen sker fortfarande under en dag, men dagen är lite längre.

Ibland håller vi i öppna certifieringar, men om ni är flera på er organisation som vill bli certifierade i Teambook och Mebook kommer vi gärna och håller en intern certifiering bara för er. Kontakta certifications@skillnad.se för mer information om det.

 

TEAMTRAINER COMPACT

Certifieringen TeamTrainer Compact utbildar dig i hela den digiloga processen. Den innehåller även en introduktion av Teambook. Denna certifieringen sker under två dagar.

Ibland håller vi i öppna certifieringar, men om ni är flera på er organisation som vill gå TeamTrainer Compact kommer vi gärna och håller en intern certifiering bara för er. Kontakta certifications@skillnad.se för mer information om det.