Tre personer på kontor pratar om ledarutveckling

Ledarutveckling – Så här coachar du fram bra ledare

Mebook är för dig som jobbar med individ- och ledarutveckling. Här kan du testa Mebook och bli certifierad användare. Gör utveckling till en del av vardagen.

Vad är Mebook?

Mebook hjälper dig att skapa små och många beteendeförändringar hos ledare. Det är ett verktyg som gör att du blir bra på att hjälpa människor att nå sina mål. 

 

Vem är Mebook till för?

Du kan vara coach, lärare eller konsult och jobba med exempelvis deltagare på en ledarskapskurs eller chefer från ett företag.

 

Vad skiljer Mebook från Teambook?

Mebook är för dig som coachar individer och ledare. Teambook använder du när du coachar team.

 

Vilken typ av ledarutveckling innehåller Mebook?

Mebook innehåller ett bibliotek av tjänster och du använder bara de som behövs. Genom att ge feedback på det som sker i vardagen skapas små beteendeförändringar. Det är ett bra sätt att öka motivationen. Mebook och små förändringar blir en naturlig del av vardagen.

  • 360-special: Ger ett bra underlag för ledarutveckling. Den hjälper ledare att på ett strukturerat sätt få en bild av hur deras omgivning uppfattar just dem just nu. Den säger ingenting om framtida potential. 
  • Uppdrag: Dela ut uppdrag kopplat till mål och utmaningar. Använd Mebooks färdiga eller skapa egna. 
  • Lyft varandra: Peppa och stötta varandra i mindre grupper.
  • Uppföljningar: Vilka förändringar genomförs och vilka genomförs inte? Varför?

 

Läs mer om certifieringar

 

Kan jag lita på Mebook?

Precis som alla Skillnads produkter så är Mebook helt grundat i vetenskap.

mebook

Varför Mebook?

Mebook gör att du kan följa upp och stötta beteendeförändringar på distans och över tid hos de ledare du coachar. Kombinera gärna fysiska träffar med arbete i Mebook.

Hur får jag tillgång till Mebook?

För att använda Mebook behöver du certifiera dig. Du kan läsa om våra certifieringar här.

Mebooks vetenskapliga grund

Mebooks sätt att trigga många små justerbara beteendeförändringar hos en individ är inspirerade av Stanfordprofessorn B. J. Foggs metod Tiny Habits samt modern hjärnforskning. 

Vad innehåller Mebook?

Mebook innehåller bland annat 360-kartläggningar, uppföljningar, uppgifter och lärgrupper.

Här kan du ladda ner en presentation om Mebook.

Om Mebook

About Mebook