Våra intressanta artiklar

Psykologisk trygghet i team

När forskaren Amy Edmondson skulle undersöka tesen att högpresterande team har färre rapporterade misstag än andra team upptäckte hon att det var precis tvärtom – det fanns fler rapporterade misstag i högpresterande team. Varför? Det fanns psykologisk trygghet i dessa team – de vågade berätta om misstag och såg det som en möjlighet till lärande och utveckling.…

Så blir du mer effektiv

Effektivitet = att göra rätt saker på rätt sätt Ofta förväxlar vi ordet effektivitet med ordet produktivitet. Men det är inte samma sak. Produktivitet handlar om vad man gör och producerar, medan effektivitet är när vi når ett önskat resultat med minsta möjliga motstånd. Effektivitet fokuserar alltså bara på hur vi gör. Och visst låter…