Psykologisk trygghet i team

När forskaren Amy Edmondson skulle undersöka tesen att högpresterande team har färre rapporterade misstag än andra team upptäckte hon att det var precis tvärtom – det fanns fler rapporterade misstag i högpresterande team. Varför? Det fanns psykologisk trygghet i dessa team – de vågade berätta om misstag och såg det som en möjlighet till lärande och utveckling.…