Integritetspolicy

Hej och välkommen till vår integritetspolicy.
Syftet med denna är att göra det enkelt för dig att förstå hur och varför vi hanterar och hur vi skyddar dina personuppgifter.All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av tjänsten och dess funktioner, som alla syftar till personlig och organisatorisk utveckling.
Grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke.
Om du är offentliganställd i Sverige är grunden istället att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Endast den information du själv väljer att bidra med och ger specifikt tillstånd till (se rubriker nedan) grundar sig på ditt samtycke.

Vi behandlar uppgifterna på uppdrag av den organisation du tillhör. Det innebär att vi är personuppgiftsbiträde och den organisation du tillhör är personuppgiftsansvarig.

REGISTRERINGSINFORMATION

 • Ditt namn och din e-postadress

TEKNIK-INFORMATION, FÖR ATT TJÄNSTEN SKA FUNGERA SÅ BRA SOM MÖJLIGT FÖR DIG

 • IP-adress
 • Vilken webb-läsare och enhet du använder

INFORMATION SOM DU SJÄLV VÄLJER ATT BIDRA MED

 • Profilbild
 • Svar på enkäter och kartläggningar
 • Personliga inlägg

INFORMATION SOM DU SJÄLV GER SPECIFIKT TILLSTÅND TILL

 • Tillgång till bilder på din mobila enhet

COOKIES

Vi använder cookies, för att göra det lättare att använda tjänsten.
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator/mobila enhet.
Vi använder två sorters cookies.
Sessions-cookie. För att du ska kunna vara inloggad. Denna försvinner från din dator när du stänger av din webbläsare.
Håll mig inloggad-cookie. Ser till att du är inloggad så länge du vill.
Du kan välja att stänga av och ta bort cookies, vilket gör att tjänsten fungerar sämre för dig.
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna.

SAMTYCKE

För den behandling som grundar sig på samtycke, ger du det första gången du loggar in.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att gå till dina inställningar och återkalla samtycket. Då kommer alla dina personuppgifter att raderas. Svar i enkäter och kartläggningar kommer att anonymiseras.

SÅ HANTERAR VI DINA UPPGIFTER

 • All data hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • All data hanteras på ett informationssäkert och krypterat sätt i Sverige.
 • Vi lämnar inte ut uppgifter till något annat land eller till någon annan aktör eller organisation, som inte har med tjänsten att göra. Detta med undantag för om vi är skyldiga att göra det, av lag eller myndighetsbeslut, vid exempelvis en brottsutredning.
 • Uppgifterna lagras så länge du finns med som användare av tjänsten och raderas automatiskt senast 12 månader efter att du eller tjänsten avregistrerats. Svar på enkäter och kartläggningar anonymiseras för att kunna behålla statistik.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Som offentliganställd har du även rätt att invända mot den behandling som utförs med stöd av allmänt intresse. En begäran lämnas till personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDET

Skillnad AB
Olof Palmes gata 23
111 22 Stockholm
info@skillnad.se

[bpscheduler_booking_form]