Verklig förändring sker i vardagen

En digilog process handlar om att kombinera analoga upplevelser med digitala stöd, som skapar långsiktigt hållbar utveckling.
Att gå från snack till verkstad.
Från konferensrum till vardag.
Om att flytta makten och ansvaret för förändringen till de som ska göra den.Känner du igen det här?
Fantastiskt bra och spännande utvecklingsinsatser - där alla är entusiastiska - men efter tre veckor har engagemanget svalnat och efter ytterligare några veckor märks knappt ett spår av insatsen...Tänk digilogt istället.
Så fort den analoga insatsen är över så tar det digitala stödet över. Påminner, fyller på och stöttar. Och framförallt ger det en chans att följa och feedbacka på de förändringar som blir av - och de som inte blir av - i vardagen.
Det blir hållbart.
Långsiktigt.
Och ger verklig förändring.

Därför ger digiloga processer verklig effekt

Den digiloga processen är det praktiska svaret på en lång rad tankar kring hur beteenden i organisationer kan förändras.
Den kombinerar en rad både klassiska och moderna modeller kring beteendedesign.
Här är två exempel.I den klassiska ABC-analysen konstateras att beteendet påverkas av två saker.
Dels Aktiveraren - vilket beteende vill vi aktivera? - och dels Konsekvensen (consequence) - vad händer om det nya beteendet sker, eller inte sker? Här är konsekvensen den starkaste faktorn.Traditionella utvecklingsinsatser handlar ofta om att starta och aktivera. Härliga uppstarter med massor av inspiration och energi. Men vad som händer sedan får sällan något större fokus...Den digiloga processen lägger istället tyngden på uppföljning och fortsatt fokus på tydliga åtaganden. Med uppföljningar, digital och analog närkontakt i förändringen skapas drivande positiva (och ibland negativa) konsekvenser - som ger långsiktigt hållbara beteendeförändringar...
Fogg Behavior Model är ett annat exempel på vad bra analoga processer och digitalt stöd kan åstadkomma.
I korthet konstaterar BJ Fogg, vid Tech Lab på Stanford University, att det krävs tre saker för att åstadkomma ett nytt beteende.
Motivation - som lätt kan skapas "i rummet".
Förmåga - som kan tränas.
Båda dessa aspekter är lätta att jobba med i traditionella processer. Men den digologa processens extra erbjudande till förändringsprocessen är den avgörande:
Triggers - de löpande påminnelserna, påstötningar, aktiverare och konsekvenser som gör att förändringen verkligen sker i vardagen. Långt efter uppstarten.Vad digiloga processer ger i verkligheten?
60 procents ökad lönsamhet
233 procent fler högpresterande beteenden
38 procents högre måluppfyllelse

Nyfiken? Sugen på att testa?

Är du konsult, driven HR-hjälte eller annan förändringsdrivare?
Hör av dig för en demo, test eller bara ett snack.

Anmäl dig till ett gratis inspirationswebinar!

Här finns våra öppna certifieringar för Teambook och Mebook, samt våra öppna utbildningar kring digiloga processer som ger resultat.

Var med och gör skillnad!Anna-Lena Rikardsson
anna-lena@skillnad.se
0708-166 229

Jörgen Jonsson
jorgen@skillnad.se
0708-27 80 01