Teambook Certifiering

Anmälan till Teambook Certifiering.

Kurstillfälle
* Namn
* E-post
* Telefon
GDQ-licensierad
licens
Ev. allergier eller annat till konferenshotellet
Faktureringsadress
Företag
* Adress
Ev. referens
I certifieringen för Teambook ingår ett Teambook Standard. Till det behöver vi några uppgifter.
* Företag/organisation
* Organisationsnummer
Önskad URL
.teambook.se
Kontaktperson
E-post
Telefon
* Obligatoriska uppgifter