Skillnad finns för att fler människor ska älska måndagar.
För att de ska kunna gå till jobbet eller skolan och få bidra till hög effektivitet, kvalitet , välmående
- och till en än bättre morgondag.


Det hela började med att vi blev förbannade.
Förbannade på att det läggs så mycket energi på att det ska bli utveckling och förbättring.
Men att resultatet var så klent...

Med rötterna i långa utvecklingsprocesser på Hyper Island började vi för tio år sedan utforska hur man kan driva förändringsarbeten smartare.
Med mer "pang för pengarna".
Med längre hållbarhet.
Med större kraft - och mindre insats.

Vi utmanades av kunder.
"Ni får en dag med varje team - men vi vill se mätbara resultat".
Då började vi bygga Teambook - och lyckades med utmaningen.

"Vi vill att ledarna utvecklas lika bra som teamen"
Då började vi bygga Mebook - och fick fokus på individen.

"Vi vill också jobba på det här sättet!"
Då byggde vi ut Teambook, utvecklade Team Trainer Pro, och delade det med andra konsulter och förändringsmänniskor.

"Vi vill kunna göra det här internt - själva"
Så vi utvecklade nya koncept, som Team Heroes, för hur organisationer själva kan driva effektiva, långsiktiga och hållbara förändringsarbeten - utan konsulter.

"Nu vill vi kunna göra det än mer digitalt"
Och här är vi idag. Tillsammans med några av våra mest nytänkande kunder knäcker vi koderna för hur vi gör utveckling än mer tillgängligt. För fler - och ännu mer kostnadseffektivt. Så att skolor, arbetslag i hemtjänsten, ute på fälten och i första linjen också ska kunna få en bättre vardag.


Allt det här gör vi på vårt sätt. För att vi tror på vissa saker.

Vi tror på att människor vill och kan bidra till en ännu bättre vardag och framtid, för sig själva och för sin verksamhet.

Vi tror på att förändring sker i vardagen, av de människor som finns i verksamheten.

Vi tror att det är aktivitet i vardagen som driver utvecklingen.
Vi kan inte tänka oss till den - vi måste göra det.

Genom att göra andra, exempelvis våra kunder och konsultkollegor, kompetenta och ge dem tillgång till våra verktyg kan fler göra skillnad.
Genom att fokusera på koncept för de många istället för de få gör vi större skillnad.

Vi vill minska konsultberoendet och lämna makt, ansvar och möjligheter till grupper och dess ledare att driva sin egen utveckling i så hög omfattning som möjlig. Inte minst genom digitalisering.

Genom att utveckla, testa och pröva vill vi hitta smarta digiloga processer för att skapa mycket utveckling per investerad timme eller krona.

Det är så här vi vill att det ska vara!

Nyfiken? Sugen på att testa?

Är du konsult, driven HR-hjälte eller annan förändringsdrivare?
Hör av dig för en demo, test eller bara ett snack.

Anmäl dig till ett gratis inspirationswebinar!

Här finns våra öppna certifieringar för Teambook och Mebook, samt våra öppna utbildningar kring digiloga processer som ger resultat.

Var med och gör skillnad!Anna-Lena Rikardsson
anna-lena@skillnad.se
0708-166 229

Jörgen Jonsson
jorgen@skillnad.se
0708-27 80 01