Prismodeller för Teamr

+ Add-On:

Medarbetarskaps-kick off

Halvdag: 10 000 kr
Heldag: 20 000 kr

On the job training

Virtuell ledarreflektion, 2 tim, < 20 pers
10 000 kr

Extra coaching

(Virtuell)

2 500 kr/tim

Fördjupad ledarträning/intro

Halvdag. < 20 pers
15 000 kr
Heldag. < 20 pers
25 000 kr

Övriga produkter

+ Add-On:

Certifiering Teambook

14 000 kr

Certifiering Mebook

14 000 kr

Certifiering Teambook & Mebook

24 000 kr

Certifiering TQS

14 000 kr